Kimoninho baby folhagem verde

Kimoninho baby folhagem verde

Kimono de Viscose com cinto de tecido.